Rekonstrukcja kanału usznego (Ear canal reconstruction, Canalplasty, Atresia Repair) jest jedną z opcji umożliwiającym poprawne słyszenie dla osób ze zdiagnozowaną atrezją. Jest to procedura operacyjna mająca na celu przede wszystkim odtworzenie kanału usznego w miejscu w którym normalnie by się znajdował, często także wiąże się z odbudową bębenka i kosteczek słuchowych.

Dla kogo

Rekonstrukcja kanału usznego jest jedną z możliwych sposobów na przywrócenie słuchu u osób z atrezją, jednak nie każdy pacjent może z niej skorzystać.

Najpierw lekarze sprawdzają czy ucho wewnętrzne funkcjonuje poprawnie, taką informację uzyskują z audiogramu.

Następnie oceniają stopień rozwoju ucha środkowego, nerwu twarzowego oraz struktur ucha wewnętrznego. Tutaj niezbędnych informacji dostarczy tomograf komputerowy głowy.  Przestrzeń ucha środkowego i struktury ucha wewnętrznego powinny być nienaruszone, nerw twarzowy nie może przechodzić przez miejsce w którym przeszkadzałby w operacji (zbyt duże ryzyko uszkodzenia). Do oceny szansy na przeprowadzenie operacji używana jest 10-cio stopniowa skala Jahrsdoerfera:

  1. Strzemiączko
  2. Okienko owalne
  3. Przestrzeń ucha środkowego
  4. Nerw Twarzowy
  5. Młoteczek i kowadełko
  6. Stopień upowietrznienia wyrostka sutkowatego
  7. Polączenie kowadełko-strzemiączko
  8. Okienko okrągłe
  9. Ucho zewnątrzne

Kandydatura jest raczej rozpatrywana pozytywnie jeśli ocena jest powyżej 7 (10 punktów to wynik optymalny). 7 punktów oznacza, że pacjent ma 70% szans na normalny lub prawie normalny słuch, 8 punktów oznacza 80% szans, a w przypadku 9 punktów szansa wzrasta do 90%.

Jeśli niestety ocena jest poniżej 7 punktów to operacja mogłaby być ryzykowna lub nie przynieść oczekiwanych rezultatów, wówczas sugerowane są inne rozwiązania jak np. aparat słuchowy.  Jednak nawet jeśli pacjent ma 6 punktów to nadal może mieć szansę przeprowadzenia rekonstrukcji: jeśli tomografia komputerowa ujawni, że niektóre struktury uszu są zniekształcone lub brakujące to w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie protezy kostnej.

Rekonstrukcja kanału usznego a rekonstrukcja ucha.

W zależności od podjętej decyzji co do rekonstrukcji ucha (czy to będzie z żebra czy też przy użyciu technologii Medpor) w różnych momentach można przeprowadzić rekonstrukcję kanału.

Jeśli decydujemy się na rekonstrukcję ucha z żebra, wówczas odbudowę kanału usznego możemy zrobić dopiero po wykonaniu małżowiny usznej – około 10-12 roku życia. Jeśli byśmy zrobili to w odwrotnej kolejności, to blizny powstałe na skutek operacji mocno utrudniły by rekonstrukcję ucha.