Ocena podstawowa

Zazwyczaj wady spektrum anocji-mikrocji ocenia się łącznie w czterostopniowej skali Meurmana:

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
 
Ucho zewnętrzne
zmniejszone o prawie normalnym kształcie.
Ucho zewnętrzne
jest częściowo wykształcone, małżowina może być haczykowata, S-kształtna lub wyglądu „znaku zapytania”.
Ucho zewnętrzne
szczątkowe, jedynie tkanka miękka (bez chrząstki), małżowina ukształtowana nieprawidłowo (przyrośnięta i zniekształcona).
Ucho zewnętrzne
niewykształcone – anocja (całkowity brak małżowiny usznej).
Przewód słuchowy
zewnętrzny zwykle zachowany, zwężony.
Przewód słuchowy
zewnętrzny zamknięty lub zwężony, co powoduje częściową utratę słuchu.
Przewód słuchowy
najczęściej brak przewodu słuchowego i błony bębenkowej.
 Przewód słuchowy
najczęściej brak przewodu słuchowego i błony bębenkowej.

Źródło: https://med.stanford.edu/ohns/healthcare/earinstitute/health-info/conditions/microtia.html

Ocena zaawansowana

Lekarze z kliniki Palo Alto wypracowali inną, bardziej precyzyjną metodę klasyfikowania pacjentów o nazwie HEARMAPS – jest to akronim słów: 

H earing
E ar [microtia]
A tresia grade
R emnant earlobe
M andible development
A symmetry od soft tissue
P aralysis of the facial nerve
S yndromes