Audiometria to kolejne badanie słuchu, którego celem jest określenie progu słyszenia. Należy do grupy badań nieobiektywnych, ponieważ związane jest z reakcją pacjenta na bodźce dźwiękowe. Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria totalna.

Odbywa się w specjalnej kabinie (wytłumione pomieszczenie) gdzie pacjentowi zakłada się specjalne słuchawki. Badany przyciska specjalny przycisk po usłyszeniu dźwięku. Wyniki są prezentowane w postaci krzywych – audiogramów. Krzywe te obrazują schorzenia, wielkość ubytków słuchu i są podstawą do doboru aparatu słuchowego.

Audiometria totalna

Polega na podawaniu do ucha tonów, a badany zakłada słuchawki na uszy i sygnalizuje najcichsze natężenie tonu, który słyszy.

U małych dzieci stosuje się tzw. audiometrię zabawową. Polega ona na wrzucaniu przez dziecko klocka do pudełku, kiedy słyszy ono ton. Audiometria zabawowa przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Czas trwania badania to od 0,5 – 1 godziny.

Audiometria słowna

Audiometria słowna to badanie określające rozumienie mowy. Wykorzystywana jest jako uzupełnienie podstawowych badań słuchu. W badaniu tym wykorzystuje się Testy Artykulacyjne, które zawierają określoną liczbę list z materiałem słownym (wyrazy, zdania, sylaby, logorytmy). Badanie trwa około 40 minut. Przeprowadzone jest w kabinie ciszy z wykorzystaniem specjalnych zakładanych na uszy dziecka słuchawek. Do ucha podawane są kolejno wyrazy/ zdania/ sylaby/ logorytmy  o ściśle określonym natężeniu. Zadaniem badanego jest powtarzanie usłyszanego wyrazu/zdania/ sylaby/logorytmu. W ten sposób określa się najcichszy sygnał, przy którym dziecko wykazuje umiejętność rozumienia mowy.

Badanie to wymaga ścisłej współpracy dziecka z lekarzem wykonuje się je u dzieci powyżej 6 roku życia.

Żródło: http://www.wspieranierozwoju.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=104&Itemid=200