Należy pamiętać, że wada mikrocji nie jest jedynie problemem natury estetycznej, ale bardzo często łączy się z wadami słuchu i może zaburzać normalny rozwój mózgu przede wszystkim w przypadku mikrocji dwustronnej, ale również w przypadku jednostronnej.

Źródło: https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/facts.html

Na początku powinniśmy się przede wszystkim przyjrzeć temu jak się rozwija słuch u dziecka:

0-3 rok życia rozwija się przede wszystkim odbieranie sygnałów, rozumienie mowy
1-5 rok życia głównie rozwój mowy
3-10 rok życia rozwijają się złożone umiejętności procesowania sygnałów, lokalizacja, słyszenie w hałasie.

To pokazuje, jak bardzo istotne jest odpowiednie działanie, żeby dziecko mogło jak najwcześniej słyszeć normalnie na oba uszka.

Rodzaje badań słuchu i związanych z mikrocją:

  1. Otoemisja akustyczna (OEA)
  2. Potencjały wywołane pnia mózgu: BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry)
    [ABR (Auditory Brainstem Response) / BEAP (Brainstem Auditory Evoked Potentials)]
  3. Audiometria
  4. Tomografia komputerowa głowy (CT scan)

Kolejność badań

W przypadku mikrocji jednostronnej

Należy się upewnić, że drugie (zdrowe) ucho funkcjonuje normalnie. Możemy to zrobić przeprowadzając testy otoemisji akustycznej (OEA) i potencjały wywołane pnia mózgu (BERA/ABR/BEAP).

Zdrowe ucho powinno być systematycznie badane przez lekarza w celu wyeliminowania infekcji mogących powodować zaburzenia słuchu.

W przypadku mikrocji obustronnej

Musimy sprawdzić czy ucho wewnętrzne po obu stronach funkcjonuje prawidłowo – przeprowadzamy ww. badanie BERA (ABR/BEAP).

Powinniśmy dziecku założyć aparat słuchowy na przewodnictwo kostne, umożliwiający poprawne słyszenie, rozwój mózgu i mowy oraz objąć opieką logopedy.

W obu przypadkach

Dobrze sprawdzić czy można zidentyfikować inne wady towarzyszące (np. niedorozwój twarzy: asymetria, wyrostki) i przeprowadzić badania innych narządów (USG nerek, rentgen kręgosłupa, echo serca, badanie okulistyczne), szczególnie w przypadku mikrocji obustronnej.

Następnie należy przeprowadzić badanie BERA (ABR), które pozwala sprawdzić jak bardzo zaawansowana jest wada słuchu i upewnić się, że ucho wewnętrzne działa poprawnie.

Przed podjęciem decyzji o ewentualnej operacji udrażniania kanału słuchowego, rekonstrukcji ucha czy też montażu aparatów słuchowych (poza opaskowymi) należy wykonać tomografię komputerową głowy (CT Scan), która dokładnie pokaże czy kanał uszny jest drożny oraz czy dobrze wykształciły się kostki w uchu środkowym.